Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Wr 2514/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wskutek cofnięcia skargi

II SA/Wr 2508/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w K. G. Nr [...] w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w K. G. G. G.

II SA/Wr 2509/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze Nr W A/3 9/2003 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

II SA/Wr 193/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 50 ust. 2 uchwały nr [...]Rady Miejskiej w L. Z. z dnia [...]w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości T.

II SA/Wr 2200/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w K. G. z dnia [...] w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wskutek cofnięcia skargi

II SA/Wr 2515/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze Nr W A/45/2003 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

I SA/Wr 1200/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy P. z dnia [...]r. Nr [...]w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy P. z dnia [...] Nr [...]w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

II SA/Wr 2216/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w K. G. z [...]Nr [...]w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego A. M.

II SA/Wr 2516/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej wskutek cofnięcia skargi

II SA/Wr 2507/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w K. G. Nr [...] w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
1   Następne >   2