Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Kr 1270/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-19

. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala - Pismem z dnia 13 lipca 2017 r. I. sp. jawna w B. złożyła wniosek o wydanie interpretacji...
indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową., We wniosku przedstawiono...

I SA/Gl 808/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-16

Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Interpretacją indywidualną z dnia [...] r. Nr [...] Dyrektor...
. uzupełnionym 10 lutego 2017 r. oraz 7 i 10 marca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie...

I SA/Łd 1066/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-02

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. oddala skargę. Wnioskiem z 26 lipca 2017r. Zakład A Sp. z o.o. Sp. komandytowa B Sp. komandytowa z siedzibą w Z. (dalej...
'Spółka') zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia...

I SA/Kr 1399/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-12

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] października 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych skargę oddala W dniu 10 sierpnia 2018r. P...
wypracowane przez spółkę z o.o. do momentu jej przekształcenia w spółkę komandytową. Przy przekształceniu notariusz pobrał od spółki podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Łd 791/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-06

komandytowej przez komplementariusza nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie należy jej traktować jako zmianę umowy spółki i w konsekwencji...
opodatkować zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tj. stawką 0,5%?, Przedstawiając własne stanowisko spółka wskazała, że na gruncie...

III SA/Wa 1420/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-06

podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. wyłączenia z opodatkowania czynności dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9...
września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych [Dz. U. z 2016 r. poz. 223, z późn. zm., dalej u.p.c.c.]., 2. We wniosku przedstawiono stan faktyczny...

I SA/Gd 388/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-26

z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
, dla których mają zastosowanie odmienne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych., W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:, W jaki sposób na gruncie opisanego stanu faktycznego...

III SA/Wa 1836/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania dodatniej wartości firmy., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie...
przyszłego, dodatnia wartość firmy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności...

I SA/Gd 357/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-13

dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych - jest nieprawidłowe., Z uzasadnienia zaskarżonej interpretacji wynika, że została ona wydana w następującym stanie sprawy...
wchodziły rzeczy oraz prawa majątkowe, dla których mają zastosowanie odmienne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych., W związku z powyższym opisem zadano następujące...

I SA/Gd 1134/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-10

na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. W dniu 29...
. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) - dalej jako 'u.p.c.c.' pobrała podatek w kwocie 53.796,- zł, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100