Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA w Krakowie X

II SA/Kr 874/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

Skarga D.J. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę