Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 286/09 - Wyrok NSA z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 34/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 229/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 327/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 35/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego