Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2743/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. Ł. i M. Ł. na bezczynność Ministra [...] w przedmiocie udzielenia upoważnienia na odstępstwo od przepisów techniczno

II SAB/Lu 104/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji