Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Łd 49/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nierozpoznania odwołania zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę

II SAB/Lu 104/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji