Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 573/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru

III SA/Lu 725/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego

I GSK 382/12 - Wyrok NSA z 2013-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 612/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i kwoty zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz w podatku od towarów i usług

I GSK 303/12 - Wyrok NSA z 2013-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odsetek od należności celnych

I SA/Sz 898/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie retrospektywnego zaksięgowania kwoty długu celnego

V SA/Wa 2609/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 226/12 - Wyrok NSA z 2013-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 317/12 - Wyrok NSA z 2013-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odsetek od należności celnych

I GSK 253/12 - Wyrok NSA z 2013-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   7