Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

III SA/Gl 1839/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji)

I GSK 1134/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 1424/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 363/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 257/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Gl 792/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia[...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług.

I SA/Go 40/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 236/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 661/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100