Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 98/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w sprawie wypłacenia równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego sygn. akt III SAB/Kr 46/14