Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Sz 1277/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

III SA/Po 985/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowa wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej

II GSK 1948/12 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zgody na lokalizację obiektu w pasie drogowym

II GSK 1989/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II SA/Gl 1643/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

III SA/Gd 48/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-13

skarg M. G. na postanowienia SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Po 491/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia

III SA/Łd 314/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi

II GSK 155/13 - Wyrok NSA z 2014-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

III SA/Gd 107/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   +2   +5   +10   23