Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Bk 881/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności części decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

II SA/Bk 882/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

II SA/Rz 749/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko

II SA/Ke 612/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-24

skarg D. B. i Z. F. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

II SA/Po 78/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego