Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

OSK 1794/04 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie nazwy ulicy

I SA/Gl 530/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego