Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w B. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów M. P., położonych w R.

II SA/Bk 530/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości lub zwrotu jej równowartości za odebrane gospodarstwo rolne

II SA/Gl 537/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1033/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 652/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OW 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. R. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości ziemskich położonych w gromadzie M. N.

I OSK 1439/08 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1081/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

II SA/Po 1012/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zmiany decyzji