Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Gd 11/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-09

Wniosek Z. M. o wymierzenie Staroście grzywny za nieprzekazanie skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie likwidacji urządzenia wodnego