Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-08

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 496/13 ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji