Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2142/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1159/15 - Wyrok NSA z 2015-11-05

Skargi kasacyjne Gminy M., T. I., Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G., W. R. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg [...] z siedzibą w M., T. I., Gminy M., W. R., A. R. oraz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

IV SA/Wa 312/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

II OSK 1391/15 - Wyrok NSA z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 783/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 1857/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 430/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 77/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenie kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 792/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012

IV SA/Wa 1532/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości
1   Następne >   2