Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1012/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1606/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1606/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1562/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1546/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości