Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 85/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie z wniosku M.W. o uzupełnienie wyroku o sygn. akt II SAB/Rz 64/11 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w R. w przedmiocie nierozpoznania odwołania o rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania

II SAB/Lu 116/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność i przewlekłość postępowania Wójta Gminy

III SAB/Wa 53/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowych odnośnie podatku od nieruchomości za lata 1971

II SAB/Lu 710/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia skargi w sprawie było prowadzone w sposób przewlekły, z rażącym naruszeniem prawa.

I SAB/Wa 192/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości jest nieuzasadniona

I OSK 2293/13 - Wyrok NSA z 2014-01-16

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Lublinie w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w przedmiocie odmowy przyznania usług opiekuńczych

III SAB/Gd 20/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SAB/Wa 441/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OZ 1024/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu

I OZ 1025/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu
1   Następne >   +2   5