Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1321/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-05

Wniosek w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II FSK 2653/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-11

Wniosek w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. postana...

I GZ 92/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Gl 1312/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie kary pieniężnej

I SA/Go 98/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 rok

I SA/Sz 946/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę

II FSK 266/17 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie uchylenia w całości decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość straty poniesionej w roku podatkowym od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. i przekazanie sprawy do ponow...

II GSK 1030/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w przedmiocie nakazu zmiany etykiety partii produktu rolno

II GSK 1031/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nakazu zmiany etykiety partii produktu rolno

II SA/Go 917/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-16

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania pomieszczeń
1   Następne >   +2   +5   +10   58