Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

I OSK 1987/17 - Wyrok NSA z 2019-06-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia