Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2122/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu

I OSK 1881/07 - Wyrok NSA z 2008-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu pomocy na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1719/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1950/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego z osób, rzeczy określonego w tytule wykonawczym

II SA/Wa 1944/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 128/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu

II SA/Wa 153/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 587/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu

II SA/Wa 14/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

II SA/Sz 361/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Służby Więziennej w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania
1   Następne >   2