Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II OSK 98/06 - Wyrok NSA z 2006-12-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbioru PESEL