Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2115/17 - Wyrok NSA z 2019-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2132/17 - Wyrok NSA z 2019-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa przez gminę