Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 20/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi E. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I SO/Wa 11/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek S.L. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę