Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 82/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieruszowie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

I OSK 4254/18 - Wyrok NSA z 2019-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego od dnia 1 maja 2016 r.

III SA/Gl 94/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 1291/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej

II SA/Wa 1738/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o najem lokalu

II SA/Wa 1513/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 1613/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu

II SA/Wa 2205/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

III SA/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego

III SA/Gl 1303/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
1   Następne >   2