Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inne X

II SA/Rz 214/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-03

Skarga T.C. na pismo Szefa [...] nr [.] -

II SA/Rz 288/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-30

Skarga C. K., na działalność Wójta Gminy [...], w przedmiocie odmowy doprowadzenia do budynku mieszkalnego sieci wodociągowej,

II SAB/Rz 97/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Rz 52/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo

II SA/Rz 438/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta

II SA/Rz 745/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. W. w przedmiocie zasad wydzierżawiania nieruchomości

II SO/Rz 15/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-23

Wniosek P. T. o wymierzenie Gminie O. grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -

II SA/Rz 998/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-03

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. Sp. k. na czynność Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie wezwania do wykonania zaleceń pokontrolnych

I SA/Rz 453/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-11

Sprawa ze skargi P.K. na informację zawartą w piśmie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: 'Elektroniczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe' z budżetu Unii Europejskiej

II SA/Rz 866/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   7