Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1103/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej