Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

IV SA/Wa 126/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2883/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek w przedmiocie : stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego