Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 487/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Skarga A. S. i G. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Ol 839/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego z tytułu opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług

II SA/Wa 313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VII SO/Wa 32/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

I SA/Wr 177/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

II SAB/Wa 83/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

Skarga J. M. na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych

V SA/Wa 1980/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych;

III SA/Łd 280/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie okr...

II OZ 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...], znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100