Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Ke 449/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bejscach w przedmiocie określenia długości oraz ceny przyłączy wodociągowych