Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 48/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia brzegowego i pobór wody z rzeki