Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bd 1033/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skarg Rady Miejskiej i M.W. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego