Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1255/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1968/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 759/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju

VI SA/Wa 2105/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego