Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 2102/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

VIII SA/Wa 400/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 1952/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 1693/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w prawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2079/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 964/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 17/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 592/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy