Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

VIII SA/Wa 784/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

V SA/Wa 32/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu UE

V SA/Wa 2489/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w przedmiocie umorzenia w części postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej oraz przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości

VIII SA/Wa 927/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich na 2009 rok

V SA/Wa 1740/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. Z. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

VIII SA/Wa 928/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2009 rok

VIII SA/Wa 884/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

VIII SA/Wa 63/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie płatności bezpośrednich

VIII SA/Wa 62/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie płatności bezpośrednich

V SA/Wa 2448/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na informację zawartą w piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej;
1   Następne >   2