Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

V SA/Wa 2284/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. K. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

IV SA/Wa 2186/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego