Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 947/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Wr 278/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi D. W. i M. W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 178/04

II SA/Kr 174/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. M. i J. M. na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. znak [...]

II SA/Gl 956/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego J. C. od wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 849/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie uznające za niezasadną skargę na pracownika w sprawie wypięcia z akt sprawy wybranych dokumentów