Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

V SA/Wa 2240/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu