Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 1462/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Skarga kasacyjna S. S. na informację zawartą w piśmie Agencji Rynku Rolnego w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy