Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 1189/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego