Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 1409/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania