Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

OSK 50/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-24

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z. i R. P. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy refundacji ze środków Funduszu Ochrony Środowiska

II SA/Kr 291/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/187/12 Rady Gminy Spytkowice

II SA/Ol 960/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi D. i M. B. na rozporządzenie Nr '[...]' Wojewody w przedmiocie '[...]' Parku Krajobrazowego