Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 374/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na przymusowe odebranie nieruchomości

I SA/Wa 375/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na przymusowe odebranie nieruchomości