Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Ke 197/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 793/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 792/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Lu 825/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia wydanej z naruszeniem prawa decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

III SA/Wr 131/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 487/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Kr 1178/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

III SA/Lu 294/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego, w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie (sygn. akt III SA/Lu 294/0

III SAB/Lu 13/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej, że nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie (sygn. akt III SAB/Lu 13/0

II SA/Rz 475/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   10