Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 94/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 836/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 326/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 577/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 89/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 998/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 738/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 675/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 803/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 755/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2