Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

VI SA/Wa 1129/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia

II SA/Wa 1061/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

VI SA/Wa 1022/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II SAB/Wa 127/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

I SA/Wa 1465/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-09

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

IV SA/Wa 423/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru

I SA/Wa 2107/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 112/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SAB/Wa 280/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-16

Sprawa ze skargi W. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia