Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 319/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Wa 236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Sprawa ze skargi W. P. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie pozostawienia wniosku o stwierdzenie nieważności bez rozpoznania

I SA/Wa 1439/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1007/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-05

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w W. na pismo Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania własności nieruchomości zamiennej

I SAB/Wa 369/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przystąpienie przez Radę Ministrów do rozmów w celu zawarcia umowy i wydania odpowiedniej ustawy o stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Kościołami

I SA/Wa 2092/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych [...] w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2057/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w K. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2059/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi Prokuratura Rejonowego [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz gminy wyznaniowej własności nieruchomości

I SA/Wa 2068/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w K. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości

I SA/Wa 2091/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-05

Sprawa ze skargi Prokuratora [...] na ugodę w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości
1   Następne >   +2   4