Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 1215/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przesłania kopii akt postępowania

II SAB/Wa 563/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-30

Sprawa ze skargi K. O. na przewlekłość postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] października 2018 r. o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych