Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 2111/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2109/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2112/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2141/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2110/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1702/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia z [...] czerwca 2019r. znak: [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia