Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

IV SAB/Wa 1229/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia ponaglenia

VII SAB/Wa 360/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie skargi na bezczynność organu w rozpatrzeniu materiałów przesłanych drogą elektroniczną

II SAB/Wa 160/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 405/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących rozliczenia rocznego emerytury policyjnej

VII SAB/Wa 138/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nierozpoznania pisma